Kontakti

Efektivitāte.

Ekonomiska efektivitāte.

Kā vienmēr, galvenais ir produktivitāte. Ja vien to izmanto efektīvi.

Ražas novākšanas laikiem kļūstot arvien īsākiem, joprojām svarīga loma jaunās paaudzes labības kombainiem ir<br/>palielināta jauda.

Lauksaimniekiem prioritāte ir panākt optimālu ražas novākšanu bez zudumiem un nodrošināt ražas kvalitāti. Pakalpojumu sniedzējiem viņu mašīnu veiktspējas ir arī klientu lojalitātes jautājums.

Tomēr mašīnai, kuru izmanto pakalpojumu sniedzēji vai lauksaimnieki, ir jāatmaksājas. Papildus veiktspējai svarīga ir tieši mašīnas izmaksu efektivitāte un lai šī efektivitāte ražas novākšanas laikā būtu samērīga ar degvielas patēriņu. 10% jaudas palielinājums kopā ar 10% degvielas patēriņa samazinājumu ir milzīgs efektivitātes pieaugums. Un dīzeļdegvielas cenām šajos aprēķinos ir arvien lielāka loma.

CLAAS risinājums. Paaugstināta efektivitāte.

 

Vairāk jaudas

+25 %
APS SYNFLOW WALKER *

+10 %
APS SYNFLOW HYBRID *

 

* salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli

Dzinēja jauda

LEXION 6900-5300
373 KW / 507 ZS - 230 KW - 313 ZS

LEXION 8900 – 7400
581 KW / 790 ZS - 300 KW / 408 ZS

Par 10% samazināts degvielas patēriņš

CLAAS ir parūpējies, lai DYNAMIC POWER sistēma būtu arī labības kombainu segmentā, un tā ir arī jaunajā LEXION. <br/>Tā ir dzinēja jaudas vadības sistēma, kurā, pamatojoties uz slodzi un jaudu, tiek pielietotas dažādas raksturlīknes atkarībā no nepieciešamības konkrētajā brīdī. Tādā veidā mašīna vienmēr automātiski pārslēdzas uz to raksturtlīkni, kas ļauj dzinējam esošajos apstākļos strādāt efektīvāk. Ir pierādīts, ka mašīna ar DYNAMIC POWER patērē par 10% mazāk degvielas nekā bez šī aprīkojuma tādos pašos apstākļos.

Veiktspēja.

Gandrīz 44 tonnas stundā ar 6 salmu kratītājiem.

Jaunais LEXION salmu kratītājs ļauj palielināt veiktspēju par 25% salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli. Bet tai pašā laikā tas nodrošina visaugstākās kvalitātes salmus. LEXION 6900 savu jaunās kopējās koncepcijas iespaidīgo veiktspēju demonstrēja žurnāla "profi" sarīkotajā rekorda pasākumā uz Rīgenas salas. Tajā šis kombains ar novatorisko APS SYNFLOW WALKER kulšanas mehānismu pat pārsniedza uz tā liktās cerības:

 • 34,5 hektāri ziemas kviešu, kopējā raža: 349,8 t
 • Ražīgums 43,7 t/h – neskatoties uz 20% atlikušo mitrumu ražas novākšanas sākumā
 • Dīzeļdegvielas patēriņš 1,55 l/t, 15,7 l/ha
 • Zudumu līmenis 0,8% – 1%

Salmu kvalitāte.

Lai labības kombains būtu ideāls, tam jāspēj sagatavot augstas kvalitātes salmus.
CLAAS risinājums: taisna masas plūsma, mazāk mehāniskās slodzes.

Jaunajā kulšanas sistēmā salmi caur kulšanas iekārtu iet pa īsāko ceļu. Pārejas šajā iekārtā ir relatīvi lēzenas, un materiāls var iziet cauri kombainam bez liekām ātruma vai virziena maiņām. CLAAS inženieri ir īstenojuši to, ka salmi vienmēr tiek padoti zem trumuļiem.

 

Sākotnēja trumuļa paātrināšana

CLAAS jau 90. gadu sākumā saprata, ka parastā kulšanas sistēma ir sasniegusi savas robežas. Vienīgais, kā fiziski palielināt kulšanas jaudu, bija izmantot papildu trumuli, kas varētu sākotnēji paātrināt augu materiālu.

Kuļtrumulis

Jaunā LEXION kulšanas trumuļa diametrs ir 755 mm. Tas nozīmē 26% palielinājumu un taisnāku materiāla plūsmu, nodrošinot lēzenākas pārejas starp trumuļiem.

Separācijas trumulis

Kombainu aprīkošana ar salmu kratītājiem nav nekas jauns. Tomēr pēc intensīviem izmēģinājumiem CLAAS nolēma iet savu ceļu un sāka izmantot četrus, visu laiku sinhroni darbojošos kulšanas mehānisma trumuļus. Tie rada vēl vienmērīgāku materiāla plūsmu, saudzējot salmus.

APS SYNFLOW WALKER<br/>kulšanas mehānisms

Jo vairāk salmu, jo augstāka kvalitāte.

Salmu kvalitātes mērījumu rezultāti.

LEXION 6800 ar lielu garo salmu proporciju.11%

lielāks izmantojamo salmu daudzums
salīdzinājumā ar konkurentu 2

 

Mērīšanas tehnoloģijas.

Vienādi nosacījumi visām mašīnām, sadarbībā ar Osnabrikas Lietišķo zinātņu universitāti.

 • Tika uzturēts vienāds rugāju augstums 10 cm
 • Veiktspēja vienmēr ir vienāda
 • Mašīnas pa joslām savstarpēji mainījās, lai standartizētu stāvošas kultūras un augsnes apstākļu variācijas
 • Pelavas tika kliedētas pa visu darba platumu, tāpēc svara mērījumā tās netika ņemtas vērā

Salīdzināmība.

Izmantojamo salmu daudzuma noteikšana.

Katrai mašīnai testa laukā tika izmērīts vienāds vāla garums, un tas tika sapresēts ar rituļu presi. Visu rituļu svaru vienai mašīnai un vālam noteica uzreiz uz lauka, tam izmantojot mobilos svarus.

 

Vizuāla salīdzināšana.

45 g salmus no vāla uzlika uz melnas virsmas, lai tos varētu vizuāli novērtēt. Lai atdalītu frakcijas, tika izmantots kaskādes tipa siets.

LEXION 6800

Liela (53%) garo salmu proporcija (salmu daļas garākas par 25 mm).

Konkurents 1

Pieaugot īso salmu proporcijai, garo salmu attiecība ir 47%.

Konkurents 2

Liela īso salmu un pelavu proporcija, garie salmi ir tikai 44%

Precizitāte.

Salmu apstrāde.

Precīza sasmalcināto salmu kliedēšana ir pati svarīgākā, audzējot laukaugus.

Kas attiecas uz salmu apstrādi, ir tikuši veikti daudzi pētījumi. Pirmkārt jau par to, kā kombains izkaisa sasmalcinātos salmus. <br/>Tam vajadzētu salmus sasmalcināt pēc iespējas īsākus un kopā ar pelavām vienmērīgi izkliedēt visā hedera darba platumā. Jo kļūdas, kas pieļautas sasmalcināto salmu izkliedēšanas laikā, tālākā augsnes apstrādē būs grūti novērst.

Vēl viens sarežģīts aspekts ir tas, ka kulšanas laikā salmu mitruma saturs dienas laikā mainās. Operatoram to ir grūti to atpazīt un attiecīgi pielāgot salmu smalcinātāju.

CLAAS risinājums.

LEXION kombainā esošā jaunā CEMOS AUTO CHOPPING sistēma visu laiku uztver salmu stāvokļu izmaiņas un salmu smalcinātājā automātiski pielāgo pretgriezēja un kuļstieņa pozīcijas. Tāpēc operatori var būt pārliecināti, ka salmi vienmēr tiek izkaisīti optimāli, neatkarīgi no tā stāvokļa.

Automātiska izkliedes virziena regulēšana

Sasmalcināti salmi un pelavas tiek izkliedētas visā darba platumā. Ar divu sensoru palīdzību un atbilstoši reljefa īpatnībām tiek automātiski regulēts izkliedes virziens un uzturēta vienmērīga izkliede pat strādājot slīpumā vai sānvējā.

CEMOS AUTO CHOPPING

Sensors, kas ir padeves kamerā, mēra salmu mitrumu. Vēl viens padeves signāls automatizētai sistēmai ir materiāla plūsmas biezums padeves kamerā. Pamatojoties uz šiem datiem, salmu smalcinātāja iestatījumi tiek nepārtraukti pielāgoti atbilstīgi salmu stāvoklim. Agresīvāku smalcināšanu pielieto, strādājot nogabalos, kur salmu mitrums ir lielāks.

Darba datu automātiska dokumentēšana.

Selektīva integrācija ar citām digitālajām sistēmām.

Šajā jaunajā digitalizācijas laikmetā kombaini ražas novākšanas laikā ģenerē arī daudz datu.

Šis datu materiāls kļūst vērtīgs turpmākās apstrādes laikā. Datus var izmantot ne tikai visiem darbiem, kas ir digitāli jādokumentē un jāanalizē, bet arī tam, lai optimizētu turpmākos darbus. Tas rada papildu potenciālu visu procesu ķēžu produktivitātes uzlabošanai.

CLAAS kombaini ir digitāli saistīti ar ārējām sistēmām, izmantojot TELEMATICS. Tas nodrošina trīs datu izmantošanas līmeņus.

TELEMATICS ir arī pamats citām aplikācijām, piemēram, FLEET VIEW. Tas ražas novākšanas ķēdē sasaista labības kombainu ar transporta mašīnām. Tādā veidā ir iespējams samazināt kombaina dīkstāves laiku, kā arī atvieglot darbu graudu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītājiem.

 

Līmenis 1

Anonimizēti dati par mašīnas stāvokli

Anonimizēti mašīnas dati

 • Veiktspējas profili ir jaunas izpratnes avots nākamās paaudzes mašīnu izstrādei.

Līmenis 2

Ar servisu saistīti dati, darbnīcām

Ar servisu saistīti mašīnas dati

 • Remote Service atklāj darbības traucējumus un nosūta informāciju servisa partnerim
 • Servisa partneri pēc pieprasījuma var piedāvāt klientiem proaktīvu servisu
 • Dīkstāves, kā arī remonta un uzturēšanas izmaksu samazināšana

Līmenis 3

Visi dati par saimniecību

Personalizēti dati

 • Tikai augstākais līmenis var piekļūt visiem kombaina darba datiem, joslām un ražas datiem – un tam var piekļūt tikai lauksaimnieks vai pakalpojumu sniedzējs
 • Dokumentēšanas, analīzes un plānošanas pamats saimniecības pārvaldības aplikācijā, piemēram, 365FarmNe,
 • tostarp ražas dati kā pamats aplikācijas kartēm konkrētu nogabalu apsēšanai un mēslošanai

Graudu kvalitāte.

Trīs kombaini. Viens lauks. Salīdzinājums.

Kā jaunais LEXION tiek galā ar tik jutīgu augstas kvalitātes kultūras novākšanu kā sojas pupas sēklu materiālu? Skatiet, kā jaunie LEXION modeļi, salīdzinot ar konkurentiem, parādīja, ka tie ideāli atbilst šim uzdevumam.

Līdzās citiem.

Lai pārbaudītu graudu kvalitāti, CLAAS pasūtīja neatkarīgai laboratorijai analizēt graudu paraugus no konkurējošām, vienādas 8. klases mašīnām CLAAS LEXION 8600, John Deere S780 un Case IH 8250.

Kombaini tika uz viena un tā pašā lauka izmantoti vienā un tajā pašā dienā, vienādos laika apstākļos un lauka apstākļos. No katra kombaina tika paņemti graudu paraugi no katras šķirnes, tos iepakoja un nosūtīja uz Illinois Crop Improvement Association, Inc. (Ilinoisas Kultūraugu uzlabošanas asociācija), lai graudus varētu analizēti pēc to bojājumiem – sašķelti, saplacināti – un pēc dīgtspējīgas.

 

Graudu kvalitātes rezultāti.

Bojāti graudi

LEXION priekšrocība ir tā, ka visus kombaina komponentus ir iespējams regulēt neatkarīgi vienu no otra, un tādējādi samazināt bojāto graudu īpatsvaru, nepalielinot graudu zudumus.

Bojāti sēklu apvalki

Pupiņu procentuālais daudzums ar sēklu apvalka bojājumu – lai aprēķinātu bojāto apvalku procentuālo daudzumu no noteikta sēklu skaita, tika izmantots mērcēšanas tests. Visiem kombainiem bojātie apvalki bija vidēji no 4% līdz 5,3%, visi pieļaujamajā diapazonā.

Dīgtspēja

Mazāks bojāto sēklu apvalku īpatsvars nodrošina lielāku dīgtspēju, kas ir ļoti svarīgs faktors sēklu ražošanā. Visiem paraugiem no LEXION, John Deere un Case IH mašīnām dīgtspēja bija 98% vai augstāka, bet graudu kombaina CLAAS paraugi bija visaugstākie no visiem šiem trim.

 

Palieliniet savu produktivitāti, neapdraudot graudu kvalitāti.

Lai gan šķelto un saplacināto graudu atšķirības starp trim dažādām mašīnām bija salīdzināmas, LEXION 8600 faktiski uzrādīja mazāk bojātu sēklu apvalku un lielāku dīgtspēju nekā konkurējošās mašīnas, liecina Ilinoisas Kultūraugu uzlabošanas asociācijas veiktie paraugu testi. LEXION spēja nodrošināt augstas kvalitātes graudu paraugus, vienlaikus saglabājot graudu zudumus zem viena procenta, un tas pierāda to, ka – lai sasniegtu pirmās klases graudu kvalitāti, nav jāatsakās no veiktspējas.

Komforts.

Operatoru atbalsts

Mašīnas operatoru atbalsts nav līdz šim pietiekami novērtēts.

Operatori ir katra labības kombaina veiktspējas galvenais faktors. Viņu pieredze, prasme un spējas nosaka ik katra darba panākumus. Bet tehnika ar lielāku veiktspējas potenciālu izvirza arī lielākas prasības tiem, kuri to izmanto. Mūsdienu kombainā, lai mašīna attīstītu optimālu veiktspēju, ir pareizi jāpārvalda līdz 50 dažādiem iestatījumiem. Turklāt ir jāuzrauga un jānovērtē līdz pat 12 darbības mainīgi parametri, un ideālā gadījumā – visi vienlaikus. Tas ir uzdevums, kuru lielākā daļa cilvēku nespētu paveikt visas garās darba dienas laikā. Un tam palīgā nāk intelektiskas operatoru atbalstošās sistēmas, kuras var nodrošināt, ka modernu kombainu var optimāli darbināt, izmantojot visu tā veiktspēju.

CLAAS risinājums. Intelektiskās sistēmas.

CLAAS kombaini nodrošina operatoriem virkni atbalstošo sistēmu, kuras var izmantot ikdienas darbā. Šīs sistēmas var izvēlēties un kombinēt atbilstoši lietošanas profilam, klientu prasībām un darba slodzei. Sākot jau ar stūrēšanu - ir iespējams izvēlēties vai nu ar satelītiem kontrolēto automātisko sistēmu, vai optisko. Jaunajā LEXION gadījumā optiskā stūrēšanas sistēma ir aprīkota ar jauno FIELD SCANNER. Tas operatoram nodrošina vienkāršu risinājumu – mašīnai precīzi sekot kultūraugu malai.

 

CRUISE PILOT

 • Līdz pat 10% lielāka veiktspēja
 • Mēra labības daudzumu padeves kamērā, dzinēja slodzi un zudumus
 • Jebkuros apstākļos spēj automātiski vadīt kombainu līdz maksimālajam braukšanas ātrumam

CEMOS AUTOMATIC

 • Atbrīvo operatoru no uzdevuma izvēlēties pareizos konfigurācijas parametrus
 • Palielina veiktspēju vēl par 10%
 • Augstas precizitātes sensori nepārtraukti nosaka pašreizējo statusu
 • Mākslīgais intelekts izmanto optimālos iestatījumus
 • Kulšanas, separācijas un tīrīšanas funkcijas, kā arī salmu smalcinātājs tiek pastāvīgi darbināti pie optimālas veiktspējas

CEMOS DIALOG

 • Palīdz noteikt pareizos iestatījumus visiem komponentiem
 • Dialogs, kura pamatā ir izvēlne, palīdz operatoram pareizi noregulēt pareizajā vietā
 • Sniedz norādījumus visos problēmgadījumos visā ražas sezonas laikā
 • Apmāca operatoru tālākiem darbiem, vadot visu komponentu optimizāciju

Labības veidu var izvēlēties no kabīnes.

Ekstrēmi laikapstākļi kļūst arvien biežāk.

Nestabilie laika apstākļi, kādi ir bijuši Vācijā pēdējo triju gadu laikā, īpaši skaidri parādīja, cik ļoti lauksaimniecība ir atkarīga no laikapstākļiem un klimata. Pirmkārt, lietainais 2017. gads: daudzos reģionos kultūras jau bija nogatavojušās, bet kombainiem lietus dēļ nācās ilgi gaidīt un turēt tos garāžā. Pat pēc novēlotās ražas novākšanas uzsākšanas to pārtrauca nestabilie laikapstākļi. Šādos apstākļos – lai līdz minimumam samazinātu ražas zudumus, nesamazinātu kvalitāti un nepaaugstinātos žāvēšanas izmaksas – vissvarīgākais faktors bija kombaina veiktspēja. Tajā pašā laikā par īpašiem izaicinājumiem kļuva veldrē sagulušās kultūras un pēcsējas apstrāde, jo šos lauka darbus veikt jau atkal nopietni apdraudēja nokrišņi.

Pavisam cits stāsts bija 2018. gada vasarā, kas klimata vēsturē iegāja kā viens no garākajiem karstuma periodiem un viena no vissausākajām sezonām. Savukārt 2019. gadā ilgstošus ārkārtīgi augstas temperatūras un sausuma periodus izraisīja stabilie anticikloni.

Protams, nav iespējams paredzēt, kāds būs laiks nākamajās ražas novākšanas sezonās. Tomēr, iespējams, ka var sagaidīt gan karstuma viļņus, gan ilgstošu nokrišņu periodus. Un tas nozīmē, ka nākotnes kombainam ir jāspēj izmantot visu savu potenciālu arī sarežģītos - lietus vai sausuma - laikapstākļos.

 

CLAAS risinājums. Labi aprīkots arī sausuma apstākļiem.

Arī jaunais LEXION ir labi aprīkots darbam ļoti sausos apstākļos. Pateicoties garajiem berzes posmi un lielajām kuļtrumuļa virsmām, kas ir APS SYNFLOW kulšanas mehānismā, ir jāpatērē mazāk laika, apstrādājot graudus, kurus ir grūtāk atdalīt no vārpām vai no akotiem un sēnalām. Priekškūlēja berzes plāksnes, liels galvenais kuļkurvis un liels masas plūsmas ātrums nodrošina intensīvu, tai pašā laikā saudzīgu kulšanu. Turklāt, lai mašīnu varētu vēl elastīgāk iestatīt kultūrai, kura ir īpaši grūti izkuļama, LEXION operatora rīcībā ir vēl divi instrumenti –<br/>pagriežams kuļstienis un trešā berzes plāksne.

CLAAS risinājums. Labi aprīkots arī paaugstināta mitruma apstākļiem.

Lai ražu varētu savlaicīgi novākt ražas sezonās ar spēcīgām lietavām, jaunie LEXION hibrīda modeļi un salmu kratītāju modeļi spēj nodrošināt attiecīgi par 10 un 25% vairāk jaudas. Lielāki rotori hibrīda modeļos un paātrināšanas un priekškulšanas funkciju kombinācija salmu kratītāju mašīnās nodrošina augsta līmeņa separāciju un zemu graudu zuduma līmeni. Lai mazāk sablīvētu augsni, mašīnas var aprīkot ar pilnpiedziņu, lielām riepām – arī uz aizmugurējās tilta – vai ar TERRA TRAC kāpurķēdēm.

Lai berzi kulšanas un separācijas zonā noregulētu atbilstoši mitruma apstākļiem, operators var ar roku no ārpuses ieslēgt priekškūlēja berzes plāksni un kuļkurvja berzes plāksni. Kuļkurvja berzes plāksni ir iespējams regulēt hidrauliski no kabīnes – tā ir integrēta CEMOS AUTO THRESHING sistēmā.

Uzticamība.

Testēšana un izstrāde.

Uzticamību nodrošina kombaina produktivitāte.

Uzticamība ir īpaši svarīgs faktors mūsdienu ražas novākšanas mašīnām. Uzticamība parasti nozīmē, ka ir maza kļūmju iespējamība. Arī nelielas kļūmes var spēcīgi ietekmēt kombainu un pat radīt dīkstāvi. Tad apstājas ne tikai kombains, bet arī visa visa transportēšanas un apstrādes ķēde.

Turklāt finansiālā ietekme neaprobežojas tikai ar kombaina saistītajām izmaksām. Daudz bīstamāki ir ieņēmumu zaudējumu riski par labības zudumiem vairāku tūkstošu eiro apmērā. Šādiem zaudējumiem ir tendence palielināties, jo ražas novākšanas tehnika kļūst arvien varenāka: ja divus kombainus aizstāj ar vienu, divreiz lielākas kulšanas veiktspējas kombainu, tā dīkstāves izmaksas dubultosies.

Mašīnas uzticamības nozīmi vēl vairāk papildina fakts, ka laikapstākļu dēļ ražas novākšanas periodiem ir tendence kļūst īsākiem. Tāpēc vēl jo vairāk ir svarīgi, lai kombains būtu uzticami izmantojams jau no pašas pirmās līdz pašai pēdējai ražas novākšanas dienai.

CLAAS risinājums. Ekspluatācijas uzticamība jau no paša sākuma.


Ekspluatācijas uzticamība

Tehnoloģija

Jauna piedziņas koncepcija ar vēl tiešāku jaudas padevi, hidrauliski darbināmiem sausajiem sajūgiem, pastiprinātiem variatoriem, centrālās eļļošanas sistēmu, standartizētiem siksnas spriegotājiem un vienmērīgāku dzesēšanu.

Testēšanas scenārijs

Unikāls testēšanas scenārijs ar vairākiem pirmssērijas modeļiem. Jauns testēšanas un izmēģinājuma poligons ļauj intensīvi testēt mašīnas un komponentus, kamēr tās vēl atrodas izstrādes fāzē.

Nodrošina attālinātu diagnostiku

Remote Service atklāj darbības traucējumus un (ar jūsu atļauju) automātiski nosūta visu nepieciešamo informāciju jūsu servisa partnerim.

Serviss

CLAAS servisa tīkls klientu aptaujās saņem maksimālo punktu skaitu.

Rūpīga testēšana, kamēr mašīna vēl ir izstrādes stadijā.

2019. gadā CLAAS svinīgi atklāja jaunu testēšanas un izmēģinājuma poligonu Hārzevinkelā. Mūsdienīgās iekārtas palīdz inženieriem jaunu mašīnu izstrādes laikā noteikt vājās vietas agrīnā stadijā.


Maksimāla uzticamība jau no paša sākuma

Jaunais LEXION vēl ir jauns, bet tam jau ir bagātīga pieredzi uz lauka. Nekad agrāk jaunais CLAAS kombains nav ticis tik intensīvi un detalizēti testēts starptautiski. Jaunais LEXION jau no paša sākuma iemieso ekspluatācijas uzticamību, piekļuvi un ekonomiskumu. Tā ekspluatācijas uzticamība ir balstīta uz vairākiem principiem:

 • Testēta uzticamība: 160 pirmssērijas modeļi ir tikuši testēti visā pasaulē visos apstākļos
 • Optimizēta piedziņas koncepcija: tiešāka jaudas padeve, hidrauliski darbināmi sausie sajūgi, standartizēti siksnas spriegotāji
 • Automātiskā diagnostika un apkopes plānošana: Remote Service atklāj darbības traucējumus un (ar jūsu atļauju) automātiski nosūta visu nepieciešamo informāciju jūsu servisa partnerim.
 • Labākais serviss: CLAAS servisa tīkls klientu aptaujās saņem maksimālo punktu skaitu

Vērtības saglabāšana.

Labības kombaina vērtības saglabāšana ir svarīgs ieguldījums graudu kultūru audzēšanas rentabilitātē.

Tas it īpaši attiecas uz zemu vai vidēju izmantošana laiku gadā (ha gadā), kur vērtības samazināšanai ir būtiska ietekme uz kombaina fiksētām izmaksām – šo efektu pastiprina pašreizējās zemās procentu likmes.

Lai uzturētu zemas ekspluatācijas izmaksas, ir jābūt augstai mašīnas atlikušajai vērtībai. Daļa no kopējām ekspluatācijas izmaksām par vienu hektāru, ko veido fiksētās izmaksas, sastāda līdz pat trešdaļai no kopējām izmaksām, atkarībā no mašīnas izmantošanas un efektivitātes pakāpes.